Ändringsförfattning SKOLFS 2017:44

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:24) om ämnesplan för ämnet spårfordon i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
Beslutsdatum: 2017-06-14
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-06-27
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2016:24 Grundförfattning
  2016:24 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:44 ÄndringsförfattningPDF