Ändringsförfattning SKOLFS 2017:46

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:221) om ämnesplan för ämnet lackeringsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-06-14
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-06-27
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:221 Grundförfattning
  2010:221 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:46 ÄndringsförfattningPDF