Ändringsförfattning SKOLFS 2017:68

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:50) om kurser för ekonomiprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Kurs
Historik: 2010:50 Grundförfattning
  2010:50 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:68 ÄndringsförfattningPDF