Ändringsförfattning SKOLFS 2017:74

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 3 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Poängplan, Teknisk utbildning
Historik: 2015:26 Grundförfattning
  2015:26 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:74 ÄndringsförfattningPDF