Ändringsförfattning SKOLFS 2017:76

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: Sjätte och elfte punkterna i övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) samt sjätte punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
  2011:196 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:76 ÄndringsförfattningPDF