Ändringsförfattning SKOLFS 2018:244

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Grundförfattning
  2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:244 ÄndringsförfattningPDF