Ändringsförfattning SKOLFS 2018:245

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:26) om poängplan för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 3 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2018-10-10
Ikraftträdandedatum: 2018-11-06
Tryckdatum: 2018-10-23
Nyckelord Poängplan, Teknisk utbildning
Historik: 2015:26 Grundförfattning
  2015:26 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:245 ÄndringsförfattningPDF