Ändringsförfattning SKOLFS 2018:264

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:96) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Grundskola, Nationella prov
Historik: 2017:96 Grundförfattning
  2017:96 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:264 ÄndringsförfattningPDF