Ändringsförfattning SKOLFS 2018:267

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:99) om nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Gymnasieskola, Nationella prov
Historik: 2017:99 Grundförfattning
  2017:99 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:267 ÄndringsförfattningPDF