Ändringsförfattning SKOLFS 2018:269

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:101) om nationella slutprov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare, Vuxenutbildning
Historik: 2017:101 Grundförfattning
  2017:101 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:269 ÄndringsförfattningPDF