Ändringsförfattning SKOLFS 2018:38

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:154) om ämnesplan för ämnet ellära i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) samt 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:154 Grundförfattning
  2010:154 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:38 ÄndringsförfattningPDF