Ändringsförfattning SKOLFS 2018:42

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-06-20
Ikraftträdandedatum: 2018-07-15
Tryckdatum: 2018-07-09
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:18 Grundförfattning
  2012:18 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:42 ÄndringsförfattningPDF