Ändringsförfattning SKOLFS 2019:14

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 26 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor
Beslutsdatum: 2019-05-16
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-17
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2012:4 Grundförfattning
  2012:4 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:14 ÄndringsförfattningPDF