Ändringsförfattning SKOLFS 2019:15

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:19) om ämnesplan för ämnet processteknik – kemi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2019-05-16
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-17
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Ämnesplan
Historik: 2018:19 Grundförfattning
  2018:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:15 ÄndringsförfattningPDF