Ändringsförfattning SKOLFS 2019:26

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 28 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum: 2019-06-26
Ikraftträdandedatum: 2019-09-01
Tryckdatum: 2019-07-09
Nyckelord Karriärsteg, Statsbidrag
Historik: 2013:147 Grundförfattning
  2013:147 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:26 ÄndringsförfattningPDF