Ändringsförfattning SKOLFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2019-01-23
Ikraftträdandedatum: 2019-03-01
Tryckdatum: 2019-02-12
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:18 Grundförfattning
  2012:18 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:4 ÄndringsförfattningPDF