Ändringsförfattning SKOLFS 2020:36

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:69) om ämnesplan för ämnet skogsmaskiner i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-03-11
Ikraftträdandedatum: 2020-03-31
Tryckdatum: 2020-03-19
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2014:69 Grundförfattning
  2014:69 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:36 ÄndringsförfattningPDF