Ändringsförfattning SKOLFS 2020:60

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:50) om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 14 a kap. 4 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2020-04-01
Ikraftträdandedatum: 2020-05-15
Tryckdatum: 2020-04-09
Nyckelord Betyg
Historik: 2014:50 Grundförfattning
  2014:50 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:60 ÄndringsförfattningPDF