Ändringsförfattning SKOLFS 2020:72

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:51) om kurser för estetiska programmet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Kursplaner
Historik: 2010:51 Grundförfattning
  2010:51 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:72 ÄndringsförfattningPDF