Ändringsförfattning SKOLFS 2020:80

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:47) om ämnesplan för ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2011:47 Grundförfattning
  2011:47 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:80 ÄndringsförfattningPDF