Ändringsförfattning SKOLFS 2020:81

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:66) om ämnesplan för ämnet samernas kultur och historia i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap.13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2012:66 Grundförfattning
  2012:66 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:81 ÄndringsförfattningPDF