Ändringsförfattning SKOLFS 2020:84

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:125) om ämnesplan för ämnet teater i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Ämnesplan
Historik: 2013:125 Grundförfattning
  2013:125 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:84 ÄndringsförfattningPDF