Grundförfattning SKOLFS 1991:39

Förordning om ersättning till vissa handikappade elever m.fl. för resor

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1991-06-20
Ikraftträdandedatum: 1991-08-22
Tryckdatum: 1991-07-24
Nyckelord Specialskola, Ersättning
Historik: 1991:39 Senaste lydelse
  2001:17 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1991:39 GrundförfattningPDF