Grundförfattning SKOLFS 1992:26

Skolverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SKOLFS 1991:65) om ansökan till gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 48 § gymnasieförordningen (1987:743)
Beslutsdatum: 1992-06-10
Tryckdatum: 1992-06-30
Nyckelord Ansökan, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 1992:26 GrundförfattningPDF