Grundförfattning SKOLFS 1992:33

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:4) om statsbidrag till särskilda utvecklingsinsatser inom skolområdet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-06-25
Tryckdatum: 1992-07-29
Nyckelord Statsbidrag, Utvecklingsarbete
Ladda ned: SKOLFS 1992:33 GrundförfattningPDF