Grundförfattning SKOLFS 1992:45

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:50) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1992-12-10
Tryckdatum: 1993-01-21
Nyckelord Fjärrundervisning
Ladda ned: SKOLFS 1992:45 GrundförfattningPDF