Grundförfattning SKOLFS 1995:48

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1994:16) om ersättning för elever i specialskolan och sameskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1996-06-15
Tryckdatum: 1995-07-21
Nyckelord Ersättning, Sameskola, Specialskola
Historik: 1994:16 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1995:48 GrundförfattningPDF