Grundförfattning SKOLFS 1996:11

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:19) om försöksverksamhet med engelskspråkig utbildning i grundskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1996-06-13
Tryckdatum: 1996-09-04
Nyckelord Engelskspråkig utbildning, Upphävande av författningar
Ladda ned: SKOLFS 1996:11 GrundförfattningPDF