Grundförfattning SKOLFS 1996:14

Förordning om skolindex för år 1997

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1996-06-19
Ikraftträdandedatum: 1996-09-19
Tryckdatum: 1996-09-04
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1996:14 GrundförfattningPDF