Grundförfattning SKOLFS 1998:10

Skolverkets föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1991:66) om fastställda blanketter

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 1998-05-04
Ikraftträdandedatum: 1998-07-02
Tryckdatum: 1998-06-03
Nyckelord Blankett
Ladda ned: SKOLFS 1998:10 GrundförfattningPDF