Grundförfattning SKOLFS 1998:2

Skolverkets föreskrifter om upphävande av två föreskrifter om obligatoriska prov och betygsättning på linjer och specialkurser i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 4§ andra och tredje st. gymn.förord (1992:394)
Beslutsdatum: 1998-02-23
Ikraftträdandedatum: 1998-04-17
Tryckdatum: 1998-03-20
Nyckelord Prov
Ladda ned: SKOLFS 1998:2 GrundförfattningPDF