Grundförfattning SKOLFS 1998:30

Förordning om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 1998-12-17
Ikraftträdandedatum: 1999-07-01
Tryckdatum: 1999-01-25
Nyckelord Statsbidrag, Svensk undervisning i utlandet
Historik: 1998:30 Senaste lydelse
  2011:61 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 1998:30 GrundförfattningPDF