Grundförfattning SKOLFS 1999:6

Förordning om skolindex för år 2000

Utges av: Regeringen
Bemyndigande: Förordningen 1993:167
Beslutsdatum: 1999-06-23
Ikraftträdandedatum: 2000-01-01
Tryckdatum: 1999-07-19
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 1999:6 GrundförfattningPDF