Grundförfattning SKOLFS 2000:148

Förordning om upphävande av förordningen SKOLFS 1991:37 om utveckling av verksamheten vid specialskolan m.m.

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2000-05-31
Ikraftträdandedatum: 2000-07-01
Tryckdatum: 2000-07-21
Nyckelord Specialskola
Ladda ned: SKOLFS 2000:148 GrundförfattningPDF