Upphävd: Den här författningen upphävdes 2012-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2004:25

Skolverkets föreskrifter om nationella kursplaner och betygskriterier för kurser inom grundläggande vuxenutbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 2 kap. 9 § och 4 kap. 6 §
Beslutsdatum: 2004-11-26
Ikraftträdandedatum: 2005-01-01
Tryckdatum: 2004-12-29
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2004:25 Senaste lydelse
  2007:34 Ändringsförfattning
  2008:75 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2004:25 GrundförfattningPDF