Grundförfattning SKOLFS 2005:15

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1991:14) om stipendier för den individuellt motiverade fortbildningen av lärare;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2005-06-22
Ikraftträdandedatum: 2006-01-01
Tryckdatum: 2005-09-13
Nyckelord Fortbildning, Lärare, Stipendium
Ladda ned: SKOLFS 2005:15 GrundförfattningPDF