Grundförfattning SKOLFS 2005:17

Förordning om upphävande av förordningen (SKOLFS 1993:17) om statsbidrag för att främja fortbildning av lärare för undervisning i olika ämnen på annat språk än svenska;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2005-06-22
Ikraftträdandedatum: 2006-01-01
Tryckdatum: 2005-09-13
Nyckelord Fortbildning, Lärare, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2005:17 GrundförfattningPDF