Grundförfattning SKOLFS 2006:16

Upphävande av Skolverkets allmänna råd för bedömning och betygssättning (SKOLFS 2001:15)

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2006-03-28
Tryckdatum: 2006-05-30
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2006:16 GrundförfattningPDF