Grundförfattning SKOLFS 2008:82

Myndigheten för skolutvecklings föreskrifter om upphävande av föreskriften (SKOLFS 2005:2) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Utges av: Mynd. Skolutv. (upphört)
Bemyndigande: 7 § förordningen (SKOLFS 2004:20) om utmärkelsen Skola för hållbar utveckling
Beslutsdatum: 2008-09-16
Tryckdatum: 2008-10-24
Nyckelord Skola för hållbar utveckling
Ladda ned: SKOLFS 2008:82 GrundförfattningPDF