Grundförfattning SKOLFS 2009:24

Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem

Utges av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bemyndigande: 10 kap. 10 § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2009-03-23
Ikraftträdandedatum: 2009-06-11
Tryckdatum: 2009-05-28
Nyckelord Avgifter, Elevhem
Ladda ned: SKOLFS 2009:24 GrundförfattningPDF