Upphävd: Den här författningen upphävdes 2015-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2010:195

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet odling i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-12-08
Ikraftträdandedatum: 2010-12-28
Tryckdatum: 2010-12-14
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2010:195 GrundförfattningPDF