Grundförfattning SKOLFS 2010:29

Skolverkets föreskrifter om ansökan om en ny kurs

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 a § gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-05-21
Ikraftträdandedatum: 2010-06-24
Tryckdatum: 2010-06-10
Nyckelord Ansökan, Kurs
Historik: 2010:29 Senaste lydelse
  2011:191 Ändringsförfattning
  2015:9 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:29 GrundförfattningPDF