Grundförfattning SKOLFS 2010:49

Skolverkets föreskrifter om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 1 § tredje stycket och 5 kap. 17 § första stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-22
Ikraftträdandedatum: 2010-11-11
Tryckdatum: 2010-10-28
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:49 Senaste lydelse
  2012:79 Ändringsförfattning
  2013:142 Ändringsförfattning
  2014:94 Ändringsförfattning
  2017:67 Ändringsförfattning
  2018:40 Ändringsförfattning
  2020:183 Ändringsförfattning
  2020:44 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:49 GrundförfattningPDF