Grundförfattning SKOLFS 2010:89

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet företagsekonomi i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2010-10-29
Ikraftträdandedatum: 2010-11-17
Tryckdatum: 2010-11-03
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2010:89 Senaste lydelse
  2012:37 Ändringsförfattning
  2013:29 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2010:89 GrundförfattningPDF