Grundförfattning SKOLFS 2011:13

Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Grundskola, Kursplaner
Historik: 2011:13 Senaste lydelse
  2017:29 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:13 GrundförfattningPDF