Grundförfattning SKOLFS 2011:135

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet sjöfartssäkerhet i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2011-09-29
Ikraftträdandedatum: 2011-10-25
Tryckdatum: 2011-10-11
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2011:135 GrundförfattningPDF