Grundförfattning SKOLFS 2011:147

Skolverkets föreskrifter om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 10 § förordning (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem
Beslutsdatum: 2011-10-06
Ikraftträdandedatum: 2011-11-29
Tryckdatum: 2011-11-15
Nyckelord Gymnasieskola, Introduktionsprogram, Intyg
Historik: 2011:147 Senaste lydelse
  2011:147 Senaste lydelse
  2014:47 Ändringsförfattning
  2020:63 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:147 GrundförfattningPDF