Upphävd: Den här författningen upphävdes 2014-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:152

Skolverkets föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
Beslutsdatum: 2011-10-19
Ikraftträdandedatum: 2011-12-21
Tryckdatum: 2011-11-23
Nyckelord Ansökan, Grundskola, Riksrekryterande utbildningar, Spetsutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2011:152 GrundförfattningPDF