Grundförfattning SKOLFS 2011:17

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik för yrkesdansare i yrkesdansarutbildningen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 15 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2011-03-07
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-04-04
Nyckelord Dansarutbildning, Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2011:117 Ändringsförfattning
  2011:17 Senaste lydelse
  2013:46 Ändringsförfattning
  2015:33 Ändringsförfattning
  2020:78 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:17 GrundförfattningPDF