Grundförfattning SKOLFS 2011:22

Skolverkets föreskrifter om kursplan för samiska

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2011-02-03
Ikraftträdandedatum: 2011-07-01
Tryckdatum: 2011-05-16
Nyckelord Kursplaner, Sameskola
Historik: 2011:22 Senaste lydelse
  2011:53 Ändringsförfattning
  2020:186 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:22 GrundförfattningPDF